Am postat enunțurile și soluțiile problemelor date la faza finală a Olimpiadei de geometrie în onoarea lui Șarîghin.

I have posted the problems from the final round of the Geometrical Olympiad in honour of I.F. Sharygin and their solutions.

Reclame