enunțuri (română): JBMO 1999, enunțuri și soluții: prezentare GM

soluții (engleză) AoPS