enunțuri:  eng, rom

Problemele au fost propuse, în ordine, de Moldova, Turcia, Bulgaria (Irina Șarkova) și Serbia.