statements, enunțuri / solutions, soluții

Problemele au fost propuse, în ordine, de Moldova, Turcia, Bulgaria (Irina Șarkova) și Serbia.

rezultate